NL ENG

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Het is de taak van de arts om in samenspraak met de patiënt de beste vruchtbaarheidsbehandeling te selecteren. Dit betekent de behandeling die in de specifieke situatie van het echtpaar de grootste kans op een zwangerschap geeft. Elke behandeling vraagt van een koppel een grote inzet en zal soms als belastend worden ervaren. Dit is niet verwonderlijk aangezien zwanger worden doorgaans als een vanzelfsprekendheid wordt beschouwd.

Het uitblijven van een zwangerschap zal dan ook vaak op onbegrip stuiten bij het koppel zelf maar ook hun onmiddellijke omgeving, zoals familie, vrienden en kennissen. Om deze reden kan u steeds beroep doen op een psycholoog die vast verbonden is aan het centrum. Het behandelen van fertiliteitsproblemen kan maar op een ideale manier gebeuren in samenwerking met verschillende personen zoals de androloog, de psycholoog, de biologen van het laboratorium, de verpleegsters en het secretariaat. Niettegenstaande dit teamwork streven we ernaar elk koppel zeer individueel te benaderen. Wat betreft de praktische aspecten van de vruchtbaarheidsbehandelingen trachten het secretariaat en het verplegend personeel u zo goed mogelijk te begeleiden. Met vragen kan u steeds bij hen terecht.

Patiëntveiligheid